{{stentor.needs-javascript}}

Korporátní společenská zodpovědnost a hlavní hodnoty - Flamco jako atraktivní zaměstnavatel

Společnost Flamco bere velmi vážně svůj závazek vůči lidem, společnosti a prostředí. Chceme přispívat k udržitelnému rozvoji nejen v rámci svých produktů, ale i ve způsobu provádění obchodní činnosti. Kvalita, služby a poradenství jsou hodnoty, které přinášíme našim zákazníkům a které charakterizují naši vlastní vnitřní organizaci.

Neustále hledáme rovnováhu mezi podnikatelskými výsledky a snahou pomoci přírodě a společnosti: Lidé, planeta a zisk.


Lidé

Naším cílem je poskytovat přidanou hodnotu lidem v rámci naší organizace i mimo ni.


Závazek vůči našim zaměstnancům

Proč je Flamco atraktivním zaměstnavatelem? Zaměstnanci se rozvíjejí v souladu se svým růstem v rámci organizace, protože se jim od samého počátku intenzivně věnujeme:

Akademie Flamco Academy

Představení na centrále – Všichni noví zaměstnanci, ať už pracují v jakékoli zemi, jsou zváni do centrály. Náš výkonný předseda chce všechny nové kolegy poznat osobně.

Produktové školení – Všichni noví zaměstnanci prochází základním školením o našich produktech. Myslíme si, že je důležité, aby všichni zaměstnanci společnosti Flamco věděli, jaké produkty vyrábíme a prodáváme.

Pokročilé školení o produktech – Všichni pracovníci v oblasti prodeje na celém světě prochází stejným pokročilým produktovým školením. Díky tomu mají příležitost získat další znalosti a know-how o našich produktech a možnostech jejich uplatnění. Výsledkem je schopnost poskytovat klientům skvělé rady.  

Řízení a rozvoj talentů – Společnost Flamco stimuluje rozvoj talentů. V tomto ohledu je nesmírně důležité horizontální i vertikální rozšiřování kompetencí. Díky tomu budeme mít i v budoucnu z čeho vybírat kvalitní manažery a specialisty.

Individuální a centralizované školicí programy – To závisí na potřebách a přáních. Toto téma se pravidelně probírá při každoročním hodnocení výkonů.

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců pravidelně hodnotíme prostřednictvím dotazníků. Na základě zpětné vazby pak definujeme kroky k dosažení ještě vyšší úrovně spokojenosti.

Základní hodnoty

Loajalita – Úspěchu chceme dosáhnout jako tým usilující o společné cíle. K tomu je zapotřebí stanovit cíle osobní i týmové výkonnosti.

Služby – Identifikace problémů a příležitostí za účelem nabízení kvalifikovaných rad. Výsledkem je náš vlastní růst a pomoc ostatním. Přemýšlení s ohledem na řešení se zákazníkem v centru pozornosti.

Znalosti – Principy postupu vpřed prostřednictvím rozvíjení kompetencí a neusínání na vavřínech aplikujeme na naše výrobní techniky a také na úroveň znalostí našich zaměstnanců. Díky tomu zůstaneme proaktivní a i nadále budeme věnovat velkou část své energie kvalitě.

Houževnatost – Schopnost rychle se v případě potřeby adaptovat a schopnost brát si ze všech situací ponaučení.

Spolehlivost – Schopnost jednat v souladu s dohodami uvnitř i navenek a schopnost dodávat kvalitu. Přesně tak trh nás a naše produkty vnímá. 

Sebedůvěra – Naši zaměstnanci jsou si vědomi, že každý z nich tvoří důležitý článek celkového procesu, ať už zastává jakoukoli pozici.

Závazek vůči společnosti

Svůj závazek vůči společnosti vyjadřujeme různými způsoby a v různých chvílích:
  • Potěšení a vášeň. Prostor pro osobní názory a nápady, žádné svěrací kazajky, rychlé komunikační kanály a otevřená neformální kultura. Každá země a každá kultura sama ví nejlépe, v čem tkví její síla. Kdykoli je to možné, decentralizujeme. Díky tomu jsme v úzkém spojení s místním prostředím.
  • Vždy rádi vítáme stážisty a studenty z různých institucí.
  • Dlouhodobě udržitelná pracovní výkonnost je sociální otázkou, která spolu se stárnutím populace nabírá na důležitosti. 
  • Podporujeme zdravou rovnováhu mezi prací a soukromým životem tím, že nabízíme pružnou pracovní dobu a kvalitní pracovní podmínky.


Planeta

Životní prostředí

Při řízení každodenního provozu bereme v úvahu životní prostředí a další ekologické aspekty. Praktickými příklady tohoto závazku jsou využívání udržitelných zdrojů energie a separování odpadů podle jednotlivých druhů. Pokud je to možné, používáme produkty, které jsou neškodné (nebo škodí co možná nejméně) vůči životnímu prostředí. Splňujeme všechna zákonná pravidla a nařízení. Kromě certifikátu ISO 9001 jsme také držiteli certifikace ISO 14001. Společnost Flamco zaměstnává manažera pro kvalitu, bezpečnost, zdraví a životní prostředí (QSHE), který se těmito tématy zabývá.

Společnost

Kodex chování definuje zásady naší práce, a jak vedeme naše podnikání. To představuje pevný základ pro opatření, eticky, právně a společensky založené.


Zisk

Dobré finanční výsledky nám umožňují dosahovat cílů a zajišťují našim zaměstnancům pevnou a bezpečnou základnu. K této otázce je nutné přistupovat z dlouhodobého hlediska, abychom si pozici zdravé společnosti udrželi i do budoucna. To se projevuje v následujících aspektech:

  • Pětiletý strategický cyklus, který tvoří nedílnou součást naší činnosti.
  • Dlouhodobé inovační programy, včetně využívání a implementace technik World Class Manufacturing. To vybízí naše zaměstnance a manažery k práci na vylepšování našich procesů.
  • Všechny rizikové oblasti jsou přesně zmapovány (řízení rizik) a jsou přijata opatření k zajištění trvalých výsledků.