{{stentor.needs-javascript}}

Vyloučení odpovědnosti

Podmínky přijetí - zřeknutí se odpovědnosti

Použitím tohoto webu společnosti Flamco (www.flamcogroup.com a souvisejících subdomén) přijímáte podmínky a zříkáte se jakýchkoli nároků vůči společnosti Flamco, jejím pobočkám, přidruženým společnostem, členům představenstva a zaměstnancům v souvislosti s použitím tohoto webu společnosti Flamco a jakýchkoli materiálů, informací, názorů, doporučení nebo jiných dat, které jsou na tomto webu uvedeny. Společnost Flamo, její pobočky, přidružené společnosti, členové představenstva, členové vedení ani zaměstnanci nepřijímají jakoukoli zodpovědnost za přímé nebo nepřímé škody plynoucí z použití tohoto webu a jeho obsahu.

Společnost Flamco a její přidružené nebo dceřiné společnosti nenesou žádnou zodpovědnost za přímé, náhodné, nepřímé nebo důsledkové škody a nelze po nich žádat žádnou náhradu škod plynoucích z přístupu k tomuto webu a použití jeho obsahu.

Společnost Flamco není za žádných okolností zodpovědná za jakékoli škody způsobené nepoužitelností, ztrátou dat nebo ztrátou zisku přímo nebo nepřímo plynoucí z použití nebo předvedení software, dokumentů, poskytnutí nebo neposkytnutí služeb nebo informací dostupných na webu. Omezení odpovědnosti neplatí, pokud existují důkazy o hrubé nedbalosti nebo záměru ze strany společnosti Flamco nebo jejích zaměstnanců.


Bez záruky

Informace na stránkách webu společnosti Flamco jsou určeny pouze k informativním účelům, a proto jsou poskytovány ‚jak jsou‘. Veškeré informace, které jsou na webu uvedeny, byly pečlivě zkontrolovány a byly správné ve chvíli zveřejnění. Společnost Flamco vynakládá úsilí, aby byly informace na stránkách tohoto webu aktuální, ale společnost Flamco nezaručuje, že jsou informace na stránkách tohoto webu přesné nebo úplné.

Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění ze strany společnosti Flamco. Společnost Flamco nemůže zaručit, že budou veškeré informace na webu společnosti Flamco dostupné, vhodné pro použití na všech místech a to, že budou všechny transakce, bezpečnostní opatření, produkty, nástroje nebo služby popisované na webu společnosti Flamco dostupné nebo vhodné k prodeji ve všech místních jurisdikcích nebo srovnatelných oblastech.

Společnost Flamco ani žádní její dodavatelé informací, poskytovatelé licencí, členové představenstva, zaměstnanci nebo představitelé nezaručují, že budou uživatelům poskytovat informace nepřetržitě a bez chyb. Stejně tak společnost Flamco nebo její dodavatelé informací, poskytovatelé licencí, členové představenstva, zaměstnanci nebo představitelé neposkytují žádnou záruku s ohledem na výsledky získané za využití poskytnutých informací.

Informace uvedené na webu jsou nezávazné a nejedná se o návrh smlouvy. Smlouvy lze uzavřít pouze přijetím nabídky společnosti Flamco pro konkrétní případ. Pokud dojde k vydání oznámení o cenách nebo produktech, k vydání informací o provozu produktu nebo jiných informací o produktu, mohou se tato oznámení a upozornění měnit a mohou se v nich vyskytnout chyby tisku nebo chyby vzniklé při psaní.

Obchodní značky a autorské právo

Veškerá intelektuální a další vlastnická práva, obchodní značky a obchodní názvy obsažené v informacích a materiálech na webu jsou majetkem společnosti Flamco nebo jejích poskytovatelů licencí. Osoby, které mají k těmto informacím přístup, si tato práva nemohou žádným způsobem nárokovat. Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto informací a materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu společnosti Flamco s výjimkou případů vymezených zákonem (např. právo citovat, právo k soukromému použití atd.), pokud není v konkrétních materiálech uvedeno jinak.


Ostatní weby

Odkazy na weby neprovozované společností Flamco jsou pouze informativní. Společnost Flamco nenese žádné záruky a nevyjadřuje žádný názor na žádný web, na který se můžete dostat z webů společnosti Flamco. Pokud se rozhodnete odkaz použít, opustíte web společnosti Flamco a přistoupíte na web, nad kterým nemá společnost Flamco žádnou kontrolu. Společnost Flamco proto není zodpovědná za obsah žádného tímto způsobem odkazovaného webu.


Platný zákon

Podmínky se řídí nizozemským právním řádem.

Dodatky

Společnost Flamco si vyhrazuje právo toto vyloučení odpovědnosti pravidelně doplňovat. Uživatelé nemají povinnost důsledky těchto revizí přijmout. Uživatelé proto musí při každé návštěvě tohoto webu navštívit také tuto stránku, aby zjistili, jaké je aktuální znění podmínek.


Dodací podmínky

Veškeré dodávky se uskutečňují v souladu s dodacími a platebními podmínkami uloženými u hospodářské komory.