{{stentor.needs-javascript}}

Prohlášení o ochraně soukromí

Tento web provozuje společnost Flamco BV (dále jen Flamco)

Pokud navštívíte tento web, společnost Flamco může shromažďovat vaše osobní informace (například jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu IP) buď přímým dotazem, nebo nepřímo. Společnost Flamco tyto osobní informace využije výhradně v souladu s účelem uvedeným v tomto prohlášení o ochraně soukromí a zaručuje jejich naprosté bezpečí. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jaké osobní údaje budou shromažďovány a za jakým účelem, používání souborů cookie a způsob, jakým můžete uplatnit svá práva v souvislosti se svými osobními údaji.

Proč se osobní údaje shromažďují?

Společnost Flamco shromažďuje a zpracovává informace o zákaznících a návštěvnících tohoto webu za účelem řízení svého provozu, propagace produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, a kvůli udržování statistik o návštěvnících webu. Na základě poskytnutých informací vás můžeme v případě nutnosti kontaktovat, abychom vás informovali například o změnách ve funkčnosti webu, nebo abychom vám nabídli služby společnosti Flamco, které by vás mohly zajímat (pokud nám nesdělíte, že o digitálně šířené nabídky společnosti Flamco nemáte zájem). Způsob, jakým společnost Flamco shromažďuje a používá osobní údaje na tomto webu i na jiných místech, je v souladu s nizozemským zákonem o ochraně dat (v nizozemštině: WBP).

Statistiky (pasivní poskytnutí)

Společnost Flamco může shromažďovat a analyzovat informace související s návštěvou tohoto webu. Sem patří například doména, počet kliknutí na odkazy, navštívené stránky, ***předchozí a další navštívené weby*** a doba trvání návštěvy. Společnost Flamco na základě těchto informací například vytváří statistiky a vylepšuje web. Tuto informaci nelze spojit s konkrétní osobou a slouží výhradně k vnitřním účelům.

Kontaktní formulář (aktivní poskytnutí)

Pokud vyplníte kontaktní nebo poptávkový formulář na webu nebo nám zašlete e-mail, pak budou zaslané informace uloženy po dobu nezbytně nutnou k úplnému vyřízení požadavku uvedeného ve formuláři nebo e-mailu. Existuje také možnost vyplnění formuláře se zpětnou vazbou.

Pokud vyplněné a odeslané údaje povedou ke korespondenci nebo k uzavření smlouvy, pak společnost Flamco využije zaslané osobní údaje k tomuto účelu a v případě nutnosti je předá třetím stranám zasahujícím do smluvního vztahu.

Vaše zákaznická data nezveřejníme.

Poskytnutí třetím stranám

Vaše data neposkytneme třetím stranám s výjimkou povinnosti dané zákonem.

Soubory cookie

Společnost Flamco může shromažďovat a analyzovat informace (viz část ‚Statistiky‘) související s návštěvou tohoto webu. Sem patří například doména, počet kliknutí na odkazy, navštívené stránky, ***předchozí a další navštívené weby*** a doba trvání návštěvy. Tyto informace lze shromažďovat prostřednictvím souborů cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který náš webový server získá z vašeho webového prohlížeče. Náš webový server může požádat o povolení ke zpracování souborů cookie pouze v souvislosti s informacemi, které budou mezi společností Flamco a vámi vyměněny prostřednictvím internetu. Soubory cookie bez jakýchkoli informací souvisejících s bezpečností mohou být na vašem počítači uloženy tak, aby byly k dispozici při vaší další návštěvě na našem webu. Používání souborů cookie můžete povolit nebo zakázat v nastavení svého prohlížeče. Pokud zakážete používání souborů cookie, dané informace již nebudou na vašem počítači uloženy. Odeslání požadovaných informací bude muset proběhnout při každé opakované návštěvě webu znovu. Způsob nastavení řízení souborů cookie závisí na konkrétním webovém prohlížeči. Pokud máte nějaké otázky, nahlédněte do manuálu ke svému aktuálnímu prohlížeči. Další informace naleznete v našem .


Zabezpečení

Přijali jsme bezpečnostní opatření za účelem omezení možnosti zneužití osobních údajů a omezení neautorizovaného přístupu k osobním informacím. Na našem webu udržujeme statistiky, ale děje se tak výhradně anonymně.


Weby provozované dalšími stranami

Toto prohlášení se netýká webů třetích stran, které jsou k tomuto webu připojeny prostřednictvím odkazů. To, zda tyto třetí strany s vašimi osobními údaji zachází spolehlivě a bezpečně, nemůžeme garantovat. Než tyto weby použijete, doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud chcete využít svých práv, kontaktujte společnost Flamco.


Dodatky k tomuto prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Flamco si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně soukromí doplňovat. Společnost Flamco doporučuje v zájmu zachování informovanosti pravidelnou kontrolu tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Pokud máte otázky k našim zásadám ochrany soukromí, otázky týkající se přístupu k osobním údajům a dotazy ohledně změny nebo odstranění osobních informací, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Flamco BV, Attention: Marketing & Communication
P.O. Box 502 3750 GM
Bunschoten – the Netherlands
info@flamcogroup.com

Číslo u hospodářské komory: 29010189
DIČ NL001953072B01