{{stentor.needs-javascript}}

Prohlášení k souborům cookie

1. Úvod: Náš web používá soubory cookie.

Jak vyplývá z tohoto prohlášení, při první návštěvě tohoto webu vás žádáme o povolení používat soubory cookie. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s výroky v tomto prohlášení. Vždy, když tomuto webu poskytnete jakékoli informace, dáváte nám povolení použít soubory cookie v souladu s ustanoveními v tomto prohlášení.


2. O souborech cookie

Na tomto webu používáme soubory cookie. Soubor cookie je malý jednoduchý soubor (řetězec písmen a číslic), který se odesílá spolu se stránkami tohoto webu. Váš prohlížeč tento soubor ukládá na pevný disk počítače. Když se na web vrátíte příště, mohou být informace uložené na pevném disku zaslány zpět na naše servery.

Webové servery pak mohou díky souborům cookie identifikovat a monitorovat uživatele navštěvující jednotlivé stránky webu a identifikovat uživatele, kteří se na web vracejí.

Soubory cookie mohou být ‚trvalé‘ nebo ‚relační‘.

Trvalé soubory cookie umožňují, aby vás poskytovatel služby rozpoznal při nové návštěvě webu. Díky tomu například lze web přizpůsobit vašemu nastavení. Pokud dovolíte straně používat soubory cookie, budou nastavení uložena právě prostřednictvím tohoto souboru. V takovém případě není nutné nic nastavovat podruhé, což šetří čas a zpříjemňuje používání webu. Trvalé soubory cookie lze odstranit v možnostech nastavení prohlížeče. To samé platí pro funkční soubory cookie, u kterých žádné povolení poskytovat nemusíte.

Pokud povolíte používání relačních souborů cookie, protější strana zjistí, které části webu jste si během své návštěvy prohlédli. Tyto informace napomáhají web co možná nejlépe přizpůsobit chování návštěvníků. Tyto soubory cookie se automaticky odstraní ihned po uzavření prohlížeče.


3. Naše soubory cookie

Selected_language. Tyto soubory cookie si pamatují váš poslední výběr jazyka. Při příští návštěvě se web automaticky načte ve vybraném jazyce. Tyto soubory cookie mají platnost 1 kalendářního měsíce a po tomto období budou automaticky odstraněny. ***Tyto informace se týkají trvalého a zároveň funkčního souboru cookie.***

PHPSESSID. Tyto soubory cookie slouží k uložení historie stránek navštívených během relace, nebo pro účely ‚pamatování přihlášení‘ během návštěvy našich webů. Jedná se o relační soubor cookie, a proto bude automaticky odebrán, pokud web opustíte, nebo pokud zavřete prohlížeč. Navíc, ***tyto informace se týkají funkčního souboru cookie.***

Soubory cookie třetích stran

Služby společnosti Google
Náš web využívá soubor cookie americké společnosti Google, který je součástí analytické služby Analytics. Tuto službu využíváme k získávání informačních sestav a ke sledování způsobu, jakým návštěvníci náš web využívají (viz kapitola ‚Statistiky‘ v zásadách ochrany soukromí). Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám v případě, že ji k tomu zavazuje zákon, nebo pokud tyto třetí strany pro společnost Google zpracovávají informace. Nad tímto procesem nemáme žádnou kontrolu. Společnosti Google jsme NEDALI souhlas k použití informací získaných službou Analytics v dalších službách společnosti Google.

Informace, které společnost Google získá, jsou co možná nejvíce anonymní. Výslovně prohlašujeme, že vaše IP adresa NENÍ v těchto informacích obsažena. Společnost Google informace přenáší na servery umístěné ve Spojených státech amerických, kde je také ukládá. Společnost Google konstatuje, že splňuje zásady programu Safe Harbor (Bezpečný přístav) Ministerstva obchodu Spojených států amerických. To znamená, že při zpracování všech osobních dat je zajištěna odpovídající úroveň ochrany.

V deklaraci zásad ochrany soukromí společnosti Google (které se mohou pravidelně měnit) zjistíte, co se děje s vašimi daty nebo osobními daty, které jsou prostřednictvím souborů cookie zpracovávány.

Soubory cookie společnosti Google shromažďují data (zobrazení reklam, informace z prohlížeče, datum a čas, demografické údaje, zobrazení stránek) a adresu IP uživatele. Jedná se o trvalý soubor cookie.

Pokud nechcete, aby společnost Google data shromažďovala, můžete tak učinit prostřednictvím doplňku prohlížeče, který získáte Google Opt-out.

Další informace

5. Soubory cookie a osobní informace

Soubory cookie, které ukládáme na našem webu, neobsahují žádné informace, na jejichž základě by bylo možné vás identifikovat.


6. Aktivace a deaktivace souborů cookie a jejich odstranění

Více informací o aktivaci, deaktivaci a odstranění souborů cookie naleznete v návodu k použití svého prohlížeče nebo v jeho nápovědě.