Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Kernwaarden - Flamco als aantrekkelijke werkgever

Betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu is vanzelfsprekend voor Flamco. Wij willen niet alleen in onze producten, maar ook in de wijze waarop wij ondernemen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen. Kwaliteit, Service en Advies zijn onze waarden richting de klant, maar kenmerken ook onze eigen interne organisatie. 

Wij zoeken continu naar evenwicht tussen de resultaten van onze onderneming en onze inzet voor het milieu en de maatschappij: People, Planet, Profit.


People

Ons streven is het bieden van toegevoegde waarde aan zowel mensen binnen als buiten onze eigen organisatie.


Betrokkenheid bij onze medewerkers

Flamco als aantrekkelijke werkgever. Medewerkers groeien mee met de ontwikkelingen binnen de organisatie doordat we vanaf het eerste moment bij ze betrokken zijn:

Flamco Academy

Centrale introductie - Alle nieuwe medewerkers, in welk land zij ook werken, worden uitgenodigd voor een centrale introductie. Onze algemeen directeur wil persoonlijk kennismaken met nieuwe collega’s.

Producttraining - Alle nieuwe medewerkers nemen deel aan een basis producttraining. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij Flamco werkt, weet welke producten wij produceren en verkopen.

Advanced producttraining - Alle sales medewerkers wereldwijd krijgen dezelfde advanced producttraining. Hierdoor ontwikkelen ze extra kennis en knowhow van onze producten en hun toepassingsgebieden, waardoor onze klanten een uitstekend advies ontvangen.  

Talentmanagement- en ontwikkeling - Het ontwikkelen van talent wordt gestimuleerd. Functieverbreding, in zowel horizontale als verticale zin, is daarin van groot belang. Daardoor beschikt Flamco ook in de toekomst over goede managers en specialisten.

Individuele en centrale opleidingsprogramma’s - Dit is afhankelijk van de wensen en behoefte. Dit onderwerp komt standaard naar voren in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

Medewerkerstevredenheid

De tevredenheid van onze medewerkers wordt periodiek onderzocht. Uit de resultaten worden vervolgacties geformuleerd om een nog hogere tevredenheid te realiseren.

Kernwaarden

Loyaal - We willen succes bereiken door ons als team in te zetten voor een gezamenlijk doel. Het verbeteren van eigen prestaties en die van het team door het stellen van targets.

Dienstbaar - Goed identificeren van problemen en kansen om vervolgens een passend advies te bieden. Daardoor groeien we zelf en helpen we ook anderen om te groeien. Denken in oplossingen, met de klant als middelpunt.

Kennis - Meegroeien met ontwikkelingen en niet stil blijven staan geldt voor onze productiemethoden, maar zeker ook voor het kennisniveau van onze medewerkers. Zo blijven we proactief en houden we de kwaliteit hoog in het vaandel.

Veerkrachtig - Snel schakelen als daarom gevraagd wordt en werken met het motto “lessons learned”.

Betrouwbaar - Het nakomen van afspraken, zowel intern als extern en het leveren van de kwaliteit waar ons product om bekend staat in de markt. 

Zelfbewust - Onze medewerkers zijn zich er van bewust dat iedere medewerker, ongeacht de functie, een belangrijke schakel is in het totale proces.

Betrokkenheid bij de maatschappij

Onze betrokkenheid bij de maatschappij uit zich op verschillende manieren en op verschillende momenten:
  • Plezier en passie. Ruimte voor eigen inbreng en ideeën, geen strak keurslijf, vertrouwen, korte lijnen en een open en informele cultuur. Elke land en elke maatschappij kent haar eigen kracht het beste. Wat decentraal geregeld kan worden, doen we decentraal. Zo blijven we aansluiten bij de lokale maatschappij.
  • Stagiaires en leerlingen van verschillende instituten zijn altijd welkom bij ons.
  • Duurzame inzetbaarheid is een maatschappelijk issue dat steeds belangrijker wordt door de vergrijzing. Wij bieden een jaarlijkse sportvergoeding aan medewerkers om sporten te stimuleren. Daarnaast mogen medewerkers deelnemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek.
  • Gezond evenwicht tussen werk en privé door het bieden van een flexibel werktijdensysteem en passende arbeidsvoorwaarden.


Planet

Milieu en omgeving

In de dagelijkse bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met het milieu en andere omgevingsaspecten. Gebruik van duurzame energie en gescheiden afvalinzameling zijn daarvan praktische voorbeelden. Daar waar mogelijk gebruiken wij producten die minder of niet schadelijk zijn voor het milieu. Wij houden ons aan wettelijke regels en voorschriften. En naast het ISO 9001 certificaat beschikken wij ook over het ISO 14001 certificaat. Bij Flamco is een QSHE Manager (Quality, Safety, Health, Environment) werkzaam die er voor zorgt dat deze onderwerpen continu op de agenda staan.

Maatschappij

In een gedragscode is vastgelegd volgens welke principes wij werken en zaken doen. De code vormt een solide basis zodat ethisch, juridisch en sociaal de juiste handelwijze wordt gevolgd.


Profit

Met een goed financieel resultaat waarborgen wij onze doelstelling en bieden wij een solide en zekere basis aan onze medewerkers. Dit vraagt om een langetermijnvisie zodat wij een gezond bedrijf blijven. Dit komt onder andere tot uiting in:

  • Een strategiecyclus van vijf jaar welke integraal onderdeel uit maakt van onze bedrijfsvoering.
  • Continu verbeterprogramma’s, waaronder het werken en invoeren van de technieken van World Class Manufacturing. Dit stimuleert onze medewerkers en leidt tot verbetering in onze processen.
  • Gebieden met eventuele risico’s zijn helder in kaart gebracht (riskmanagement) en acties worden ondernomen zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.