Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

White papers

Een white paper is een kennisdocument dat beschrijft hoe, een technologie en/of product een specifiek probleem oplost. 

Aftakkingen maken in bestaande systemen

Het aandeel van renovatieprojecten in de bouw groeit gestaag. Ook in de installatiesector is een groei in het aantal renovatieklussen merkbaar.

In bijna ieder renovatieproject komt het wel eens voor: de aftakking in een bestaande leiding. Het gaat hierbij vaak om uitbreidingen van bestaande installaties zoals een aanbouw van een nieuwe vleugel van een ziekenhuis, een extra productiestraat in een fabriek, een extra badkamer op zolder of een radiator in een zolderkamer.

In deze whitepaper gaan wij in op het fenomeen aftakkingen maken. Waar moet je op letten? Welke technieken zijn er? Wat zijn de voor-  en nadelen van deze technieken?

Middelgrote vaten wateraansluiting


In de praktijk zijn er expansievaten met de wateraansluiting aan de onderzijde en vaten waarbij de
wateraansluiting zich aan de bovenzijde bevindt. In deze white paper willen we uit de doeken doen
welke ideeën ten grondslag liggen aan de positie van de wateraansluiting.

In deze white paper wordt het verschil tusen verschillende typen vaten en de jaarlijkse controle uitgelegd. 

Expansievat in een solarinstallatie

Zoals ieder gesloten systeem waarin een vloeistof van temperatuur verandert, heeft ook een solarinstallatie een expansievat nodig. Er zijn echter wel belangrijke verschillen tussen solar- en centrale verwarmingssystemen wat betreft de plaats van de expansievoorziening en de berekening van de benodigde inhoud. Dat komt niet alleen door het gebruikte medium, maar ook door de manier waarop solarsystemen functioneren.

In deze white paper worden de volgende soort zonneboilersystemen besproken:

  • Varianten op lage druk (max. 3 bar), zoals een zonneboiler met terugloop.
  • Een overdruk zonneboilerinstallatie met een bedrijfsdruk tussen de 3 en 10 bar.
  • Een zonneboilerinstallatie met onbeglaasde collectoren.

   
    

White paper voordruk zolderopstelling

White paper 'Expansievaten in drinkwatersystemen'

White paper Drukhouding in change-over systemen

Een half is meer dan één

De voordruk bij een expansievat op zolder
Er zijn veel theorieën over de beste vuldruk van een c.v.-installatie in relatie tot de voordruk van het expansievat en de uiteindelijke druk in het systeem. Bij een verkeerd ingesteld systeem ontstaan problemen:

  • Als er teveel water in het systeem zit, wordt de einddruk van het systeem te snel bereikt. Het veiligheidsventiel gaat onnodig open en de ketel valt in storing.
  • Door het onvoldoende vullen van het systeem komt het expansievat bij afkoeling van de installatie droog te staan. Hierdoor valt de druk plotseling weg waardoor ook hier de ketel in storing valt. Er kan zelfs een onderdruk ontstaan met luchtproblemen in het systeem tot gevolg.

In deze white paper leggen we uit welke voordruk het beste is bij een zolderopstelling.

Expansievaten in drinkwatersystemen

Drinkwater is een groot goed, iedereen gebruikt het. Hoewel onze aarde voor een behoorlijk deel met water is bedekt, dreigt er toch een tekort aan schoon drinkwater. Drinkwater wordt, net als de energie die het kost om water te verwarmen, steeds duurder. Wie verspilling voorkomt, bespaart daarmee water, energie en geld. Een speciaal expansievat voorkomt dat schoon drinkwater ongemerkt het riool instroomt vanuit de sanitaire installaties van woningen, bedrijven en instellingen.

Als een expansievat in een drinkwatersysteem wordt ingebouwd moet dit vat aan strenge eisen voldoen. Een expansievat voor c.v.-installaties is niet geschikt vanwege gezondheidsrisico’s. Gebruik daarom altijd een speciaal expansievat voor  drinkwatersystemen. 

Drukhouding in 'change-over' systemen

Change-over systemen hebben de laatste jaren een grote opmars gemaakt, vooral in objecten waar met lage temperaturen wordt gewerkt (warmtepompen, koude/warmte bronnen). De omschakeling van warmte naar koude levering en omgekeerd gebeurt door middel van driewegkleppen. Wanneer echter één van de kleppen niet of slechts gedeeltelijk omschakelt, komen beide systemen hydraulisch met elkaar in verbinding te staan.

Expansievaten of -automaten in de afzonderlijke systemen bevatten op basis van de aanwezige druk een bepaalde hoeveelheid water. Komen de systemen met elkaar in contact dan zullen deze drukken nivelleren en water van het ene naar het andere systeem stromen. Wanneer de systemen daarna opnieuw gescheiden worden kan er zich in het ene systeem teveel en in het andere systeem te weinig water bevinden.
Flexcon M-K/U versus Flamcomat


Deze white paper betreft een korte vergelijking tussen de Flexcon M-K/U en de Flamcomat en bespreekt de Unique Selling Points van de producten. Ten slotte beantwoorden we in deze white paper ook veel gestelde vragen. 

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem


Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht omdat dit het
goedkoopste medium is, dat bovendien volop beschikbaar en stabiel is. Water zet uit (volume
neemt toe) wanneer het verwarmd wordt en krimpt (volume neemt af) waneer het gekoeld wordt.
Om die uitzetting en krimp mogelijk te maken, is ruimte vereist.

In deze white paper worden de voordelen van een gesloten verwarmingssysteem besproken. 

Lucht en vuil in de installatie


In het water van koel- en verwarmingsinstallaties zitten luchtbelletjes en vuildeeltjes die corrosie en weerstand in een systeem veroorzaken. Dit leidt tot een lager rendement en een groter risico op kapotte onderdelen met mogelijk kostbare reparaties tot gevolg.