Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Falx Rekenmodule - Een innovatief montagesysteem voor elk type PV-paneel

Berekening van materialen en ballast volgens NEN-EN1991-1-4 (2011).

Milieu

 
Land  
Wind-zone  
Terreincategorie
Zee of kustgebied met wind vanuit open zee.
Meren of vlak en horizontaal terrein met verwaarloosbare vegetatie en zonder obstakels.
Terrein met weinig vegetatie zoals gras en weinig vrijstaande obstakels (bomen, gebouwen) met een tussenruimte van ten minste de hoogte van 20 obstakels.
Gebieden met veel vegetatie of gebouwen of alleenstaande obstakels op regelmatige afstanden van niet meer dan 20 keer de hoogte van de obstakels (zoals dorpen, suburbane gebieden, permanente bossen).
Gebied waar ten minste 15% van het oppervlak is bedekt met gebouwen met een gemiddelde hoogte van meer dan 15 m.
Windrichting
Alleen Frankrijk
Hoogte boven zeeniveau
Alleen het Verenigd Koninkrijk
[m]
 

Afmetingen gebouw & plaatsing op het oppervlak

 
Dakhoogte
Minimaal 1 m, maximaal 30 m.
[m]  
Maximaal toegestane op het dak toe te voegen statische belasting/gewicht [kg/m2]  

Vul de afmetingen van het gebouw in. De minimale afstand tot de randen is 1 m, maar u kunt bij elke rand meer afstand nemen als u liever een kleiner veld heeft of om obstakels heen moet werken.

Alle waarden in meters.

W
N
E
 
     
 
S
 

PV-paneel

 
Afmetingen van het PV-paneel (inclusief frame)
De korte zijde moet tussen de 981 mm en 1060 mm zijn.
(voor andere breedtes: neem contact op met Flamco.)
De hoogte moet tussen de 27 mm en 50 mm zijn.
[mm]
[mm]
[mm]
Gewicht [kg]  
Nominaal vermogen [Wp]  
Ventilatie-openingen tussen panelen
De minimale waarde is 20mm.
[mm]  
 

Opmerking: ©2017 Flamco B.V. Het doel van de Flamco Falx calculatietool (hierna te noemen: “calculatietool”) is om de gebruiker van deze tool (hierna te noemen: “gebruiker”) een nauwkeurige schatting te geven van het aantal benodigde onderdelen en het benodigde ballastgewicht (hierna te noemen: “calculaties” of “resultaten”) voor het correcte gebruik van het Flamco Falx PV montagesysteem. De installatie dient te allen tijde te voldoen aan nationale en internationale veiligheidsregels en -voorschriften in combinatie met de handleiding die bij dit product wordt geleverd. Het minimum aantal PV-panelen voor een correct gebruik van het Flamco Falx systeem is zes [6*] en de panelen dienen met de lange of korte zijde parallel aan de horizon op een vlak oppervlak te worden geplaatst met een maximale hoek van 5 graden.
De calculaties zijn gebaseerd op (1) de NEN EN 1991-1-4:2005 met nationale bijlagen voor elk land, (2) de Nederlandse norm NEN 7250:2017 in combinatie met de Nederlandse CUR 103 voor windtunneltests.
De resultaten die worden gepresenteerd in de calculatietool zijn volledig afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de data die door de gebruiker worden geleverd en zijn derhalve slechts indicatief van aard. De gebruiker is verantwoordelijk voor de input en de juiste interpretatie van de resultaten
Merk op dat de calculatietool slechts een richtlijn geeft. De calculaties van deze tool zijn gebaseerd op een grondig geteste maar theoretische situatie. Elke situatie is uniek en kan specifieke en aanvullende calculaties en maatregelen vereisen waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is.
De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste installatie van Flamco Falx en de verdeling van de ballast. Daarnaast is de gebruiker verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van alle geldende plaatselijke regels en voorschriften.
Hoewel Flamco deze calculatietool met de grootste zorg heeft ontwikkeld en wij menen dat deze applicatie betrouwbaar is, kan Flamco niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledigheid en juistheid van de resultaten die door deze applicatie worden geleverd. De resultaten die door Flamco worden gepresenteerd zijn op geen enkele wijze gegarandeerd. De gebruiker doet afstand van het recht om Flamco aansprakelijk te houden voor enige directe, indirecte of gevolgschade met betrekking tot het gebruik van de calculatietool en de toepassing van de gepresenteerde resultaten. De gebruiker van deze calculatietool kan geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde resultaten.
Voor vragen verzoeken we u contact op te nemen met onze afdeling Technical Support: +31 332991850.
Bunschoten-Spakenburg, 31-07-2013