{{stentor.needs-javascript}}

Odpowiedzialność społeczna i kluczowe wartości — Flamco jako atrakcyjny pracodawca

Zaangażowanie w sprawy ludzi, społeczeństwa i środowiska jest drugą naturą firmy Flamco. Chcemy przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju nie tylko poprzez oferowane przez nas produkty, ale również poprzez sposób, w jaki działamy. Jakość, obsługadoradztwo to wartości, które zapewniamy naszym klientom, jak również cechy naszej własnej wewnętrznej organizacji.

Nieustannie szukamy równowagi pomiędzy wynikami naszego przedsiębiorstwa a działaniami na rzecz środowiska i społeczeństwa: Ludzie, planeta i zysk.


Ludzie

Naszym celem jest oferowanie wartości dodanej zarówno ludziom z zewnątrz, jak i wewnątrz naszej organizacji.


Zaangażowanie sprawy w naszych pracowników

Co sprawia, że Flamco jest atrakcyjnym pracodawcą? Pracownicy rozwijają się równocześnie wraz z rozwojem organizacji, ponieważ jesteśmy zaangażowani w ich sprawy od samego początku:

Akademia Flamco

Centralne wprowadzenie — Wszyscy nowi pracownicy, niezależnie od kraju, w którym pracują, zapraszani są na centralne wprowadzenie. Prezes naszej firmy chce osobiście zapoznać się z nowymi pracownikami.

Szkolenia produktowe — Wszyscy nowi pracownicy przechodzą podstawowe szkolenie produktowe. Duże znaczenie ma dla nas to, aby każdy, kto pracuje w firmie Flamco wiedział, jakie produkty produkujemy i sprzedajemy.

Zaawansowane szkolenie produktowe — Wszyscy pracownicy zajmujący się sprzedażą na całym świecie biorą udział w tym samym zaawansowanym szkoleniu produktowym. Daje im to możliwość poszerzania wiedzy oraz zdobywania know-how na temat naszych produktów i obszarów ich zastosowań. W ten sposób mamy pewność, że nasi klienci obsługiwani są w najlepszy możliwy sposób.  

Zarządzanie talentami i rozwojem — Flamco stymuluje rozwój talentów. Poziome i pionowe rozszerzenie funkcji jest niezwykle istotne pod kątem zapewnienia firmie świetnych menedżerów i specjalistów również w przyszłości.

Indywidualne i centralne programy szkoleń — w zależności od życzeń i potrzeb. Standardowo temat ten jest poruszany w corocznych ocenach wydajności.

Zadowolenie pracowników

Okresowo przeprowadzamy badania satysfakcji naszych pracowników. Na podstawie opinii definiujemy nasze dalsze działania w celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu satysfakcji.

Kluczowe wartości

Lojalność — Sukces upatrujemy w osiąganiu wspólnych celów poprzez dokładanie wszelkich starań jako zespół. Oznacza to wyznaczanie celów w zakresie poprawy wydajności zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.

Serwis — Identyfikowanie problemów i możliwości w celu zapewnienia odpowiedniego doradztwa. Rezultatem jest nasz własny rozwój i wspieranie w rozwoju innych. Myślenie nastawione na tworzenie rozwiązań, z klientem zawsze w centrum uwagi.

Wiedza — Nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie poprzeczki jest tym, co definiuje nasze metody produkcyjne, a także wiedzę naszych pracowników. W ten sposób pozostajemy proaktywni, jednocześnie wciąż skupiając naszą energię na zapewnianiu wysokiej jakości.

Elastyczność — Szybko dostosowujemy się, gdy jest to konieczne i pracujemy zgodnie z mottem “nauka przez zdobywanie doświadczeń”.

Solidność — Przestrzeganie ustaleń, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, w powiązaniu z gwarancją najwyższej jakości — tak rynek postrzega nas i nasze produkty. 

Pewność – Nasi pracownicy są świadomi, że każdy z nich jest ważnym ogniwem całego procesu, niezależnie od wypełnianej funkcji.

Zaangażowanie w sprawy społeczeństwa

Nasze zaangażowanie w sprawy społeczeństwa wyraża się na różne sposoby i na różnych etapach:
  • Przyjemność i pasja. Przestrzeń dla osobistego wkładu i pomysłów, bez ograniczania swobody, efektywna komunikacja oraz otwarta i nieformalna kultura pracy. Każdy kraj i każda kultura wie najlepiej, gdzie leży ich siła. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, decentralizujemy nasze działanie. Łączy nas to ściśle ze środowiskiem lokalnym.
  • Zawsze chętnie witamy stażystów i studentów z różnych uczelni.
  • Zatrudnienie długofalowe stanowi problem społeczny, który staje się coraz bardziej istotny ze względu na starzenie się społeczeństwa. 
  • Zdrowa równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym poprzez zapewnienie elastycznego systemu czasu pracy i odpowiednich warunków pracy.


Planeta

Środowisko naturalne

Bieżące zarządzanie operacyjne uwzględnia środowisko i inne aspekty środowiskowe. Praktycznymi przykładami tego jest stosowanie zrównoważonej energii oraz segregacja odpadów. Jeśli to możliwe, używamy produktów, które nie są szkodliwe (bądź są mniej szkodliwe) dla środowiska. Przestrzegamy zasad i przepisów prawnych. Oprócz certyfikatu ISO 9001 posiadamy także certyfikat ISO 14001. Firma Flamco zatrudnia menedżera ds. jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (QSHE), który dba o to, aby żadnego z tych aspektów nigdy nie zabrakło w planie naszych działań.

Społeczeństwo

Kodeks postępowania określa nasze zasady pracy i sposób w jaki prowadzimy nasze przedsięwzięcie. Stanowi to solidny fundament dla działań opartych na etyce, prawie i normach społecznych.


Zysk

Dobre wyniki finansowe pozwalają nam osiągać nasze cele i zapewniają naszym pracownikom bezpieczeństwo finansowe. Utrzymanie tego stanu wymaga długofalowego planowania. Wyraża się to w takich aspektach jak:

  • 5-letni cykl strategiczny, który stanowi integralną część naszych działań.
  • Programy ciągłego doskonalenia, w tym praca z wykorzystaniem technik World Class Manufacturing i ich wdrażanie. Stymuluje to naszych pracowników i umożliwia ulepszanie procesów.
  • Wszelkie obszary ryzyka są jasno identyfikowane (zarządzanie ryzykiem). Ponadto podejmowane są działania w celu zagwarantowania braku przestojów bądź awarii.