{{stentor.needs-javascript}}

Lista wolnych etatów

Szukasz wolności, odpowiedzialności i rozwoju osobistego? W takim razie sprawdź naszą listę wolnych etatów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem HR.

 

 

Kultura firmowa

Nasza kultura firmowa zakłada nieformalne relacje między pracownikami. Wśród promowanych przez firmę kluczowych wartości wymienić należy nastawienie na wynik, otwartość, gotowość do współpracy oraz odpowiedzialność za własne czyny. Od pracowników oczekujemy gotowości do przyjęcia odpowiedzialności, odwagi do wprowadzania zmian, chęci współpracy w ramach zespołu oraz okazywania szacunku współpracownikom. Pracownicy Flamco są z natury pragmatyczni i praktyczni.

Inwestycje w talenty

Dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i pracy swoich pracowników już od ponad pięciu dekad Flamco jest doskonale prosperującym przedsiębiorstwem. Zależy nam na tym, aby w możliwie największym stopniu wykorzystać potencjał naszych pracowników. Dlatego nie szczędzimy środków na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zatrudnianych przez nas osób. Zapewniamy im wiele możliwości rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. W międzynarodowym środowisku istnieją ogromne możliwości wykazania się własną inicjatywą.